domoforma.pl

Dom i wnętrza

budowa domu
Budownictwo

Czy przed budową domu jednorodzinnego opinia geotechniczna jest wymagana?

Jeżeli planujemy rozpoczęcie budowy, czeka nas szereg formalności i konieczność uzyskania wielu wymaganych dokumentów. Jednym z nich jest opinia geotechniczna gruntu. Czym jest, co zawiera oraz w jakich przypadkach niezbędne będzie pogłębione badanie geotechniczne?

Opinia geotechniczna – co to takiego?

Badanie geotechniczne ma na celu rozróżnienie warstw podłoża, a także określenie poziomu wód gruntowych i ich tendencji wzrostowych w skali roki. Jest ono wykonywane przez praktykującego geologa z odpowiednimi uprawnieniami. Taka specjalistyczna opinia umożliwia bezpieczne posadowienie obiektu na badanej działce lub adaptację projektu domu do istniejących na danym terenie warunków. Jeżeli jeszcze nie jesteśmy właścicielami działki, opinię geotechniczną możemy zamówić przed podjęciem decyzji o zakupie terenu. A może już posiadamy nieruchomość gruntową, ale obawiamy się, że w trakcie budowy napotkamy problemy już na etapie wznoszenia fundamentów? W takiej sytuacji badanie gruntu możemy zlecić bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.

Co zawiera opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna jest złożona z części pisemnej i graficznej. W pierwszej z nich umieszczone są informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu na wskazanej działce i poziomu wód gruntowych. Czasami znajdziemy w niej również zalecenie do dalszych, pogłębionych badań geotechnicznych. W części graficznej zawarty jest plan sytuacyjny terenu pod budynkiem, na którym zobrazowane są warstwy gruntu i linii przekrojów geotechnicznych oraz zaznaczone są odwierty.

Czy badanie geotechniczne gruntu jest obowiązkowe?

Od 2012 roku niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę bez opinii geotechnicznej. Jeżeli interesują nas projekty domów jednorodzinnych i realizacja wybranej koncepcji architektonicznej na posiadanej działce, zazwyczaj nie będziemy musieli zamawiać skomplikowanego badania geotechnicznego. Jest to podyktowane faktem, iż nasza działka najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana do pierwszej kategorii gruntu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oznacza to, że w celu dopełnienia formalności przed budową wystarczająca będzie podstawowa opinia geotechniczna.

Kategoria gruntu a badanie geotechniczne

W przypadku projektów domów parterowych, piętrowych, z poddaszem lub piwnicą – gdy budynek jest posadowiony na prostych warunkach gruntowych – pozwolenie na budowę uzyskamy, załączając do dokumentacji jedynie uproszczoną opinię geotechniczna specjalisty. Takie obiekty są bowiem zaliczane do pierwszej kategorii, obligując inwestora do uzyskania podstawowej oceny gruntu i wód gruntowych. Jeżeli planujemy wykonanie głębokich fundamentów, wysokich nasypów czy konstrukcji oporowych utrzymujących ziemię, taka inwestycja zostanie zaliczona do drugiej kategorii, wymagając ilościowej i jakościowej oceny oraz analizy danych geotechnicznych. Pełna dokumentacja inżyniersko-geotechniczna będzie wymagana w przypadku trzeciej kategorii, obejmującej m.in. wysokie budynki w miejskiej zabudowie czy obiekty zagłębione na więcej niż jedną kondygnację – a więc przedsięwzięcia znacząco bardziej skomplikowane, aniżeli budowa jednorodzinnego domu.

Opinia geotechniczna to jeden z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Na szczęście w przypadku inwestycji z pierwszej kategorii gruntowej – jakimi są wolnostojące domy czy budynki gospodarcze – wystarczająca będzie podstawowa ocena pisemna specjalisty, nie wymagająca zaawansowanych badań na terenie naszej posesji.

Zdjęcie: Projekt C444o – Czterolistna koniczyna – wariant XIV z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl